NÁŠ FACEBOOK

Vyhľadávanie

Liturgický poriadok

VT Čemerné

 

29. týždeň

15.7. - 21.7.2024

 

Pondelok:

liturgia  18:00

Utorok:

liturgia  18:00

Streda:

liturgia  18:00

Štvrtok:

liturgia  6:30

Piatok:

liturgia  18:00

Sobota:

liturgia  8:00

Nedeľa:

liturgia  7:00

liturgia  10:00

večiereň  x x x

Podrobnejší liturgický program - pozri:

FACEBOOK

Liturgický poriadok

Vechec

28. týždeň

8.7. - 14.7.2024

 

Pondelok:

liturgia  x x x

Utorok:

liturgia  7:30

Streda:

liturgia 7:30

Štvrtok:

liturgia  x x x

Piatok:

liturgia  18:00

-----------------------

Sobota:

liturgia  x x x

Nedeľa:

liturgia  8:30

Katolícky kalendár

byzantského obradu

KALENDÁR

Pokánie

Sviatosť zmierenia a pokánia

 

Každý deň je možnosť pristúpiť k sviatosti pokánia.

 

V prvopiatkovom týždni:

Pondelok až štvrtok sa spovedá hodinu pred svätou Božskou liturgiou a piatok dve hodiny pred svätou Božskou liturgiou.

Spoveď chorých na prvý piatok v mesiaci je od 8:30 hod.

 

Ľútosť - je skutočným odvrátením sa od hriechov, znamená, že človek nie je len pevne rozhodnutý vymenované hriechy nikdy viac už neurobiť, ale ak by sa mohol vrátiť späť a ešte raz sa rozhodnúť, už by tieto hriechy neurobil.

Aby ľútosť bola naozajstným návratom k Bohu, nevyhnutne musí byť motivovaná láskou k Bohu a túžbou po ňom. Človek musí ľutovať hriechy preto, lebo hriechmi sa odvrátil od Boha, ktorého miluje, a tým sa dostal do stavu nebezpečenstva zatratenia. Môže ľutovať aj preto, že Boha svojimi hriechmi uráža, a to si kajúci človek nepraje, keďže Boha miluje. Ľútosť, v ktorej chýba aspoň jeden z týchto dvoch dôvodov, neznamená skutočný návrat k Bohu, a preto robí sviatosť zmierenia neplatnou.

 

Zmysel pokánia

Ján Krstiteľ hlásal v judejskej púšti: "Kajajte sa, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo" (Mt 3,2). Rovnaké slová použil Ježiš Kristus na začiatku svojho verejného života (Mt 4,17). Aj Peter začal svoju apoštolskú činnosť nabádajúc na pokánie tých, čo boli svedkami zostúpenia Svätého Ducha ráno v deň Päťdesiatnice (Sk 2,38). Práve v tom je poslanie, ktoré Kristus zveril apoštolom večer po svojom zmŕtvychvstaní, keď sa im zjavil a učil ich, že v jeho mene "sa bude všetkým národom hlásať pokánie na odpustenie hriechov" (Lk 24,47). Potom ich poslal so slovami "Prijmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané" (Jn 20,22-23).

 

Obrátenie srdca, ktorým človek odpovedá na Božie volanie a mení orientáciu svojho života, obrátiac sa k Pánovi, obsahuje veľa dimenzií: ľútosť, pokánie, náhradu. Zasahuje myslenie i správanie a nachádza sa v strede celého kresťanského života. Lebo "všetci zhrešili a chýba im Božia sláva" (Rim 3,23), ale účasťou na smrti a Kristovom zmŕtvychvstaní obsiahnu odpustenie svojich hriechov, zomierajúc sebe a žijúc Bohu (Rim 6,11).

 

KONTAKT

Gréckokatolícka cirkev

Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné

Nám. P. P. Gojdiča 327/2

093 03  Vranov nad Topľou

 

Farár a protopresbyter:

o. Peter Gavaľa


č.t.: 0910 314 342

 

Kaplán:

o. Peter Rusnák

 

č.t.: 0903 476 597

 

Kňaz pre nemocnicu:

o. Miroslav Janočko

0911 811 176

 

Kancelária f. ú.

Úradné hodiny: Po-Pia

Po telefonickom kontakte.

 

IČO: 31952810

DIČ: 2021362387

 

Banka: VÚB a.s.

Číslo účtu: IBAN

SK75 0200 0000 0018 2264 3632


E-mail:

peter.gavala@grkatpo.sk

 

zbor@zborppgojdica.sk

zskkvv@centrum.sk


Web:

www.grkatvt.sk

www.zborppgojdica.sk

Ikona sviatku chrámu


 

Filiálka Vechec

 

Gréckokatolícky chrám

Najsvätejšieho Srdca Spasiteľa (1932)


Kto je online
Máme online 27 hostí 
Gréckokatolícka televízia LOGOS TV

Gréckokatolícky chrámový zbor bl. P. P. Gojdiča

Lurdy - on line

TV LUX

SLOVO

 

 

Medžugorje - on line

http://medjugorje.sk/media/99-online-vysielanie.html#live_slovak

Rádio Lumen

 

TK KBS

Fatima - on line