NÁŠ FACEBOOK

Vyhľadávanie

Liturgický poriadok

VT Čemerné

 

29. týždeň

15.7. - 21.7.2024

 

Pondelok:

liturgia  18:00

Utorok:

liturgia  18:00

Streda:

liturgia  18:00

Štvrtok:

liturgia  6:30

Piatok:

liturgia  18:00

Sobota:

liturgia  8:00

Nedeľa:

liturgia  7:00

liturgia  10:00

večiereň  x x x

Podrobnejší liturgický program - pozri:

FACEBOOK

Liturgický poriadok

Vechec

28. týždeň

8.7. - 14.7.2024

 

Pondelok:

liturgia  x x x

Utorok:

liturgia  7:30

Streda:

liturgia 7:30

Štvrtok:

liturgia  x x x

Piatok:

liturgia  18:00

-----------------------

Sobota:

liturgia  x x x

Nedeľa:

liturgia  8:30

Katolícky kalendár

byzantského obradu

KALENDÁR

Katechéza

Svätá a veľká streda

 

Na Svätú a veľkú stredu ustanovili svätí Otcovia konať pamiatku ženy – hriešnice, ktorá pomazala Pána myrom. Stalo sa tak totiž pred jeho spasiteľným utrpením.

Keď Ježiš vstúpil do Jeruzalema a bol v dome Šimona Malomocného, pristúpila k nemu žena a vyliala mu na hlavu ono drahocenné myro. Stalo sa tak preto, aby sa podľa slov Spasiteľa všade a všetkým hovorilo o tomto láskavom skutku. Kde nabrala toľko odvahy, že prišla? Predvídala Kristovo utrpenie za všetkých. No najmä teraz, keď videla, ako vstupuje do domu malomocného, ktorého ako nečistého zákon prikazoval vylúčiť zo spoločnosti. Žena si pomyslela, že ak (Ježiš) vyliečil jeho malomocenstvo, potom uzdraví aj jej duševný neduh. Keď (Ježiš) stoloval pri večeri, vyliala mu na hlavu myro v hodnote tristo denárov, čo je šesťdesiat asov, desať mincí, tri strieborné. Učeníci jej to vyčítali a najmä Judáš Iškariotský. Ale Kristus sa jej zastal, aby jej neprekážali v dobrom úmysle. Pripomenul im svoj pohreb, čím chcel Judáša odvrátiť od zrady. Ženu však vyzdvihol, aby sa všade po celej zemi ohlasovalo jej dobré dielo.

 

Kriste Bože, ty si bol pomazaný duchovným myrom, osloboď nás od útočiacich vášní a zmiluj sa nad nami, lebo ty jediný si svätý a milujúci ľudí. Amen.

 

 

Synaxár

Katechéza: Kresťanský manžel IV.

Vlastnosti kresťanského manžela

d) Modlitba

 

Duchovná disciplína každodennej modlitby sa v týchto dňoch stala zbytočnou, pretože sme dovolili nášmu sebectvu ovplyvniť naše chápanie významu modlitby. Sme ako študenti, ktorí sa z internátu ozvú domov len vtedy, keď sa im minú peniaze. Keď nás pritlačia problémy, na ktoré sami nestačíme, vtedy začneme Boha úpenlivo prosiť o pomoc. Keď zasa všetko beží hladko opäť zabúdame na svoju povinnosť modliť sa.

 

Modlitba sa stala synonymom spojenia "prosiť Boha o niečo". Každý iný dôvod modliť sa stal nadbytočným. Musíme pochopiť, že zmyslom modlitby je čosi viac ako len žiadosť o niečo. Pozrime sa na modlitbu v biblickom svetle. V Prvom liste Solúnčanom (5,17) nás apoštol Pavol štyrmi slovami nástojčivo žiada: "Bez prestania sa modlite". Pavlov verš je výzvou, aby sme  v každej minúte svojho života kráčali zjednotení s Kristom. Neprestajne sa modliť znamená: "sprítomňovať si Boha".

 

Ježiš nám dal návod ako sa modliť, naučil nás modlitbu Otčenáš. Keď sa modlíme: "buď vôľa tvoja", odovzdávame svoje životy každý deň do služby Kristovi. Ak Boha žiadame o hocičo, nech je to vždy s vedomím toho, že chceme najprv a predovšetkým tie veci, ktoré zveľadia jeho kráľovstvo a budú ctiť jeho meno. Boh nám nekázal modliť sa preto, že by potreboval našu radu, ani preto, aby sme mu povedali niečo, čo ešte nevie. Jeho výzva, aby sme strávili istý čas v jednote a v rozhovore s ním, neprišla preto, ako si poniektorí myslia, že by túžil tráviť čas v našej spoločnosti. Kázal nám modliť sa, aby naše srdcia, naše mysle a naše skutky mohli byť oddané jeho dokonalej vôli. Boh prostredníctvom modlitby, ako hovorí starý hymnus, vedie človeka, ktorého srdce tápe, na cesty spravodlivosti pre slávu svojho mena. Keď sa muž naučí pravidelne sa modliť, bude rásť v mužskej zbožnosti.

 

o. Lukáš

 

Veľký utorok

 

Vo Svätý a veľký utorok si pripomíname podobenstvo o desiatich pannách. Toto podobenstvo povedal Pán svojim učeníkom, keď chystajúc sa na utrpenie vstupoval do Jeruzalema. Niektoré podobenstvá sa týkali aj Židov. Podobenstvom o desiatich pannách poukázal na skutky milosrdenstva. Hovoril a učil preto, aby  boli pripravení všetci skôr, ako nastane koniec. Aj o panenstve a panicoch veľa učil, panenstvo si totiž zaslúži veľkú slávu, lebo je naozaj veľké. Aby však niekto zachovávajúc panenstvo, nepohŕdal inými vecami, najmä skutkami milosrdenstva, ktorými sa zapaľuje svieca panenstva, prináša sväté evanjelium toto podobenstvo.

Päť panien je nazvaných múdrymi, lebo k panenstvu priložili aj bohatý olej skutkov milosrdenstva. Ďalších päť bolo hlúpych, lebo aj keď mali panenstvo, nebolo u nich skutkov milosrdenstva. Hlúpe panny, hoci zachovali väčšiu vec, pohrdli menšími vecami a preto sa ničím nelíšili od hriešnic. Jedny boli premožené telom, druhé majetkom. Keď nadišla noc pozemského života,  všetky panny zaspali, to jest zomreli, lebo smrť sa nazýva snom. Ako spali, uprostred noci sa strhol krik. Tým, čo mali dostatok oleja, dvere sa otvorili a vošli dnu so ženíchom. Hlúpe panny nemali dosť oleja, preto ho hľadali po prebudení. Múdre panny im ho chceli dať, ale nemohli. Skôr, než vošli dnu, vraveli im: „Aby azda nebolo ani vám ani nám málo, choďte k predavačom, čiže k biednym, a kúpte si.“ Ale nedalo sa, lebo po smrti to už nie je možné. Na to isté poukazuje aj Abrahám v podobenstve o boháčovi a Lazárovi hovoriac: „Nemožno prejsť odtiaľto k vám.“ No hlúpe panny prišli bez svetla a volali: „Pane, Pane, otvor nám!“ Sám Pán im však dal strašnú odpoveď: „Odíďte, vravím vám, nepoznám vás! Akože chcete uzrieť ženícha, keď nemáte veno – skutky milosrdenstva?“

Bohonosní Otcovia tu vložili podobenstvo o desiatich pannách preto, aby nás naučili stále bdieť a byť pripravenými pravého Ženícha, vďaka dobrým skutkom, najmä skutkom milosrdenstva, lebo deň a čas konca života je nám neznámy. Podľa príkladu Jozefa máme zachovávať čistotu a podľa vzoru figovníka máme stále prinášať duchovné plody. Ak niekto zachováva panenstvo – toto najväčšie dielo, no opovrhuje druhým, najmä skutkami milosrdenstva, ten nevchádza s Kristom do večného pokoja, ale zahanbený odchádza naspäť. Nič nie je žalostnejšie a zahanbujúcejšie, ako majetkom premožené panenstvo.

 

Kriste, Ženích, pripočítaj nás k múdrym pannám, pripoj k svojmu vyvolenému stádu a zmiluj sa nad nami. Amen.

 

Synaxár

 

 

Katechéza: Kresťanský manžel III.

Vlastnosti kresťanského manžela

Muž, ktorý kráča s Bohom

 

Kto by mal z teba urobiť zbožného muža? Je to tvoja zodpovednosť, alebo sa o to má postarať Boh? Zbožný manžel musí byť predovšetkým zbožným mužom. Musí pochopiť, že Boh mu dal presne to, čo ako muž potrebuje - aby bol iniciatívny, aby ochraňoval a zabezpečil seba aj svoju rodinu. Rovnako musí byť odovzdaný naplneniu cieľa zbožnosti. Oženiť sa môže hocaký muž. Lenže iba muž oddaný zbožnosti bude môcť naplniť manželské sľuby.

Ako podľa teba môže muž dosiahnuť zbožnosť? Podľa Biblie je to vec tréningu: svetáckym a babským bájkam sa vyhýbaj. Cvič sa v nábožnosti! Lebo telesné cvičenie málo osoží, ale nábožnosť je užitočná na všetko a má prisľúbenie pre terajší aj budúci život (1 Tim 4,7 - 8). Podľa Pavlovho listu Timotejovi môžeme našu zbožnosť vytrénovať rovnakým spôsobom ako atlét, ktorý sa pripravuje na súťaž. Ak to urobíme, Boh nás vo svojej milosti a podľa svojej vôle premení na zbožných mužov. Si zmätený. Znejú ti slová "trénovať svoju zbožnosť" ako "trénovať svoje telo"? Zvážte tento príklad. Povedzme, že ste si zaumienili stať sa najlepším futbalistom, akým len môžete byť. Jedného dňa nájdete v schránke list od Messiho, ktorý vám ponúka, že môžete kedykoľvek k nemu prísť domov a zahrať si s ním. Počul o vašej túžbe a chce vám pomôcť, ako len bude môcť. Lenže vy si môžete sadnúť a napísať Messimu odpoveď, že mu síce ďakujete za ponuku, ale že si s tým poradíte sami. Ak by teda mal nejaké trénerské rady alebo inštruktážne video, radi si ho pozriete. Ale nemáte čas chodiť k nemu domov a trénovať. Môžete mu napísať takýto list, no pochybujem, že by to niekto urobil. Prišli by ste k nemu hodinu pred začiatkom tréningu, len aby ste nezmeškali ani minútu. Bola by to šanca učiť sa od majstra a zrejme by ste si ani za nič nenechali takúto príležitosť ujsť. Bola by to Messiho strosť, aby z vás urobil najlepšieho hráča, akým môžete byť. Bola by to len jeho zásluha, že ste to niekde dotiahli. Vašou úlohou by bolo len prísť na tréning.

Ak chceme trénovať našu zbožnosť, je našou povinnosťou ukázať sa v "duchovnej telocvični" každý deň. Musíme sa naučiť disciplíne, chodiť na tréningy dokonca aj vtedy, keď sa nám nechce a formovať si svoje duchovné svaly. Počas tohto procesu Boh použije našu oddanosť týmto duchovným cvičeniam, aby nás obrátil z duchovne vlažných na zbožných mužov. Naša úloha nespočíva v tom, že sa budeme pokúšať sami zápasiť s nejakým hriechom, ale v tom, že nepoľavíme v tréningu prostredníctvom zachovávania duchovnej disciplíny. Ak ochabneme, tieto hriechy sa na nás doslova navešajú.

 

Podľa akého tréningového plánu by mal cvičiť duchovne disciplinovaný muž? Aké cvičenia by mal absolvovať, aby jeho duchovné svaly neochabli?

 

o. Lukáš


 

 

Katechéza: Kresťanský manžel II.

Vlastnosti kresťanského manžela

Mužnosť podľa Biblie


"Prečo sú muži a ženy odlišní? Nie je to len výchovou. Podľa nových výskumov sú rozdiely vrodené."

Po dvoch desaťročiach feministických pokusoch redukovať rozdiely medzi mužom a ženou na niekoľko anatomických odchýlok prichádza vedecký výskum s novinkou. Vyzerá to tak, že posledné experimenty odhalili záľubu chlapcov v autíčkach, dievčat v bábikách, a to bez ohľadu na naše snahy preorientovať ich. Len skúste posadiť dievčatko do izby plnej autíčok a nechajte ho hrať sa. Dopadne to asi tak, že kamión bude otecko, žltý autobus mamičkou a budú sa spolu rozprávať. Zverte chlapcovi bábiky a o chvíľku uvidíte, ako Barbie hádže do Kena ručné granáty!

 

Skôr ako muž porozumie úlohe manžela, musí pochopiť, čo znamená byť mužom.

 

Počas šiesteho dňa stvorenia, keď sa Boh pripravoval na stvorenie nositeľa svojho obrazu: "Nato Boh povedal: Urobme človeka na náš obraz a podľa našej podoby! Nech vládne nad rybami mora i nad dobytkom a divou zverou a nad všetkými plazmi, čo sa plazia po zemi! A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, ako muža a ženu ich stvoril (Gn 1,26 - 27).

 

Hoci muž a žena majú podobu Božieho obrazu, boli stvorení ako dve odlišné bytosti. Biblický odkaz je jasný: "A Boh ich stvoril ako muža a ženu." Spisovateľ Mike Mason to nazýva "tajomnou, presvedčivou kombináciou rovnakosti a rozdielnosti." Tá rovnakosť im dala pred Bohom rovnaké postavenie a rovnakú cenu. Rozdielnosť bola vytvorená Bohom, aby boli obaja spojení svojou vzájomnou závislosťou a odrážali tak podstatu trojjedinosti Boha. Bez ohľadu na intenzitu úsilia našej kultúry vymazať tieto rozdiely nemožno obísť fakt, že Boh stvoril muža, aby bol mužom, a ženu, aby bola ženou.

 

Boh prikázal mužovi a žene, aby boli plodní a množili sa a my nemáme žiadny dôvod sa domnievať, že márnili čas neposlúchaním týchto inštrukcií. Adam pocítil prvý záblesk toho, čo znamená byť mužom, hneď ako prvýkrát uzrel Evu. Prvýkrát okúsil pocit, ktorý ho viedol stať sa fyzicky jedným - byť jedno so svojou novou nevestou. Spája totiž muža neúprosne s jeho úlohou živiteľa a ženu s jej vzťahovou úlohou vychovávateľky. Boh neskôr posilnil toto rozdelenie tým, že nazval muža, ktorý nie je schopný uživiť svoju rodinu, "horším ako neveriaci" (1 Tim 5,8). A prikázal ženám, aby "mali rady svojich mužov, milovali deti, aby boli rozumné, cudné, starostlivé o dom, dobrotivé, podriadené svojim mužom, aby sa nehanobilo Božie slovo (Tit 2,4 - 5). Boh tak povolal mužov a ženy do úloh, ktoré pre nich určil. Avšak sexuálna iniciatíva a zabezpečenie rodiny definuje len časť z toho, čo znamená byť mužom. Tieto funkcie nevytvárajú celú  podstatu mužnosti. Keď budeme dlhšie skúmať rozdiely medzi mužom a ženou, vnikneme hlbšie do Pánových úmyslov.

 

o. Lukáš


 

Viac článkov...
KONTAKT

Gréckokatolícka cirkev

Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné

Nám. P. P. Gojdiča 327/2

093 03  Vranov nad Topľou

 

Farár a protopresbyter:

o. Peter Gavaľa


č.t.: 0910 314 342

 

Kaplán:

o. Peter Rusnák

 

č.t.: 0903 476 597

 

Kňaz pre nemocnicu:

o. Miroslav Janočko

0911 811 176

 

Kancelária f. ú.

Úradné hodiny: Po-Pia

Po telefonickom kontakte.

 

IČO: 31952810

DIČ: 2021362387

 

Banka: VÚB a.s.

Číslo účtu: IBAN

SK75 0200 0000 0018 2264 3632


E-mail:

peter.gavala@grkatpo.sk

 

zbor@zborppgojdica.sk

zskkvv@centrum.sk


Web:

www.grkatvt.sk

www.zborppgojdica.sk

Ikona sviatku chrámu


 

Filiálka Vechec

 

Gréckokatolícky chrám

Najsvätejšieho Srdca Spasiteľa (1932)


Kto je online
Máme online 57 hostí 
Gréckokatolícka televízia LOGOS TV

Gréckokatolícky chrámový zbor bl. P. P. Gojdiča

Lurdy - on line

TV LUX

SLOVO

 

 

Medžugorje - on line

http://medjugorje.sk/media/99-online-vysielanie.html#live_slovak

Rádio Lumen

 

TK KBS

Fatima - on line