NÁŠ FACEBOOK

Vyhľadávanie

Liturgický poriadok

VT Čemerné

 

29. týždeň

15.7. - 21.7.2024

 

Pondelok:

liturgia  18:00

Utorok:

liturgia  18:00

Streda:

liturgia  18:00

Štvrtok:

liturgia  6:30

Piatok:

liturgia  18:00

Sobota:

liturgia  8:00

Nedeľa:

liturgia  7:00

liturgia  10:00

večiereň  x x x

Podrobnejší liturgický program - pozri:

FACEBOOK

Liturgický poriadok

Vechec

28. týždeň

8.7. - 14.7.2024

 

Pondelok:

liturgia  x x x

Utorok:

liturgia  7:30

Streda:

liturgia 7:30

Štvrtok:

liturgia  x x x

Piatok:

liturgia  18:00

-----------------------

Sobota:

liturgia  x x x

Nedeľa:

liturgia  8:30

Katolícky kalendár

byzantského obradu

KALENDÁR

Katechéza

Mäsopôstna nedeľa - o poslednom súde

Slava Isusu Christu!


Drahí bratia a sestry. V dnešný deň si pripomíname druhý Kristov príchod, ktorý svätí otcovia ustanovili po predošlých dvoch podobenstvách preto, aby snáď niekto poučený z týchto podobenstiev o Božej dobrote k človeku nezačal nedbalo žiť hovoriac: "Boh je ľudomilný, keď sa vzdialim od hriechu, budem vo všetkom dokonalý." Ustanovili tento deň, aby cez smrť a očakávanie budúcich vecí priviedli k bázni lenivých, pobádali ich k čnosti, aby sa nespoliehali iba na Božiu dobrotivosť, ale hľadeli aj na to, že sudca je spravodlivý a odplatí každému podľa jeho skutkov. Božie slovo nás povzbudzuje k láske k blížnemu. Ale kto je náš blížny. Všetci sme bratia a sestry a Ježiš Kristus nás pozýva práve k takejto láske.

 

o. Lukáš

 

 

Nedeľa o márnotratnom synovi

Slava Isusu Christu!


Drahí priatelia gréckokatolíckej farnosti Čemerné. Prežívame prípravný čas pred Veľkým pôstom. A túto nedeľu čítame podobenstvo o Márnotratnom synovi. Toto podobenstvo nám hovorí o Božej láske k človeku. Človeku, ktorý sa rozhodne žiť bez Otca - v hriechu a bez Boha. Boh takého človeka stále čaká, kedy príde k nemu, aby ho mohol objať a zahrnúť ho svojou nekonečnou láskou a vrátiť mu stratené synovstvo. Netreba sa báť, že Boh nás nepríjme pre náš hriech. Boh nás miluje a ak mu vyznáme svoj hriech, nepripomenie nám ho, lebo on túži, aby sme prijali jeho lásku.


Nebojme sa vyznať svoj hriech a prísť k Otcovi, lebo on nás MILUJE.

 

o. Lukáš

 

Slava Isusu Christu!


Milovaní čitatelia našej stránky. Touto nedeľou sa začína obdobie duchovnej prípravy na Veľký pôst, kedy má kresťan objaviť svoje hriechy.

Svätí Otcovia nás cez podobenstvo o mýtnikovi a farizejovi napomínajú, aby sme sa skrze postoja farizeja naozaj vystríhali pýchy a vysokej mienke o sebe a skrze postoja mýtnika, t. j. pokoru a pokánie. Lebo prvá a najhoršia medzi vášňami je pýcha a nadutosť, takže pre ňu bol diabol, ktorý bol predtým zornicou a potom sa stal tmou, bol zvrhnutý z neba. Aj počiatok ľudského rodu - Adam, bol pre tento hriech vyhnaný z rozkoše raja. Preto nech sa aj hoci dokonalý človek v čnostiach nevyvyšuje a neznevažuje svojho blížneho, ale nech je vždy pokorný. Veď Pán sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť.

 

Je zaiste lepšie, keď sa hriešnik vracia, ako keby sa čnostný vyvyšoval a pýšil. "Hovorím vám, mýtnik odišiel ospravedlnený a nie farizej."

Podobenstvo teda napomína, aby sa nik nevyvyšoval, hoci by aj konal dobré skutky, ale vždy sa má koriť a ponižovať a z celej duše sa modliť k Pánu Bohu, aby každý, hoci by upadol i do najväčšieho zla, vedel, že nie je ďaleko od spasenia.


Preto spoločne využime tento čas prípravy na Veľký pôst tým, že budeme v pokore stáť pre Bohom ako mýtnik.


o. Lukáš

Slava Isusu Christu!


Drahí priatelia našej farnosti.

Máme pred sebou nedeľu o Zachejovi. Bol to človek, ktorý bol chamtivý, okrádal svojich súkmeňovcov, aby sa zapáčil Rimanom a aby sa obohatil. Práve táto nedeľa nám chce poukázať na to, akí sme vo svojom vnútri. Možno povieš: Nie som ako Zachej, ktorý kradol. Ale možno sme mu podobní tým, že sa chceme niekomu zapáčiť. A tu je otázka pre nás. Komu sa chcem páčiť? Ľuďom alebo Bohu?

Zachej pochopil, že dôležitejšie je byť s Bohom, preto sa nehanbí vyjsť na figovník napriek poníženiu. Príklad Zacheja nás posúva k tomu, aby sme aj my rozmýšľali komu sa chceme páčiť a či naše smerovanie je správne.


o. Lukáš

 

15.11. - FILIPOVKA - štyridsaťdňové pôstne obdobie

 

Teologicky Narodenie a verejné účinkovanie Krista sú neodlučiteľne spojené. Pôst Filipovky bol ustanovený, aby nás pripravil na prijatie Krista do sveta a začiatok jeho verejného účinkovania. Pôst Filipovky nás pripravuje na prijatie Kristovho verejného účinkovania, ohláseného pri Bohozjavení.

Príchodom do Betlehema a Narodením 25. decembra sa začíname pripravovať na Bohozjavenie. Neostávame stáť pri Narodení. Naša radosť z Božieho príchodu nás poháňa dopredu a vidíme Bohozjavenie. S Bohozjavením zakúšame začiatok Kristovho zjavenia, ktorý nám zjavil tajomstvo Boha. Najviac zo všetkého poukazuje Bohozjavenie na tajomstvo Trojice, tajomstvo dlho naznačované v Starej Zmluve.

 

Viac článkov...
KONTAKT

Gréckokatolícka cirkev

Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné

Nám. P. P. Gojdiča 327/2

093 03  Vranov nad Topľou

 

Farár a protopresbyter:

o. Peter Gavaľa


č.t.: 0910 314 342

 

Kaplán:

o. Peter Rusnák

 

č.t.: 0903 476 597

 

Kňaz pre nemocnicu:

o. Miroslav Janočko

0911 811 176

 

Kancelária f. ú.

Úradné hodiny: Po-Pia

Po telefonickom kontakte.

 

IČO: 31952810

DIČ: 2021362387

 

Banka: VÚB a.s.

Číslo účtu: IBAN

SK75 0200 0000 0018 2264 3632


E-mail:

peter.gavala@grkatpo.sk

 

zbor@zborppgojdica.sk

zskkvv@centrum.sk


Web:

www.grkatvt.sk

www.zborppgojdica.sk

Ikona sviatku chrámu


 

Filiálka Vechec

 

Gréckokatolícky chrám

Najsvätejšieho Srdca Spasiteľa (1932)


Kto je online
Máme online 26 hostí 
Gréckokatolícka televízia LOGOS TV

Gréckokatolícky chrámový zbor bl. P. P. Gojdiča

Lurdy - on line

TV LUX

SLOVO

 

 

Medžugorje - on line

http://medjugorje.sk/media/99-online-vysielanie.html#live_slovak

Rádio Lumen

 

TK KBS

Fatima - on line