29.09.2018 - Medzinárodný festival duchovnej piesne "Boh je láska"