Modlitba pápeža Pavla VI. za mier

Pane, Bože pokoja,

ty si stvoril ľudí

a zahrňuješ ich

svojou láskavosťou,

aby mali účasť na tvojej sláve.

Dobrorečíme ti a ďakujeme ti,

že si nám poslal Ježiša,

svojho milovaného Syna.

Ustanovil si ho

skrze veľkonočné tajomstvo

za pôvodcu všetkej spásy

za prameň všetkého pokoja,

za spojivo každého bratského zväzku.

 

Ďakujeme ti

za všetky túžby, úsilia a činy,

ktoré v našich dňoch

vzbudil tvoj Duch pokoja,

aby láska zavládla namiesto nenávisti,

porozumenie namiesto nedôvery,

cit spolupatričnosti namiesto ľahostajnosti.

 

Otvor ešte viac

naše mysle a naše srdcia

pre skutočné požiadavky,

ktoré ukladá láska

ku všetkým našim bratom,

aby sme boli čím dokonalejšími

budovateľmi pokoja.

 

Rozpomeň sa milosrdný Otče,

na všetkých, čo sú zarmútení,

trpia a zomierajú,

a uskutočňujú tak

zrod bratskejšieho sveta.

Nech tvoje kráľovstvo

spravodlivosti,

pokoja

a lásky

nastane pre ľudí

všetkých plemien a jazykov.

A nech tvojou slávou

naplní sa zem.

Amen.