NÁŠ FACEBOOK

Vyhľadávanie

Liturgický poriadok

VT Čemerné

 

22 týždeň

27.5. - 2.6.2024

 

Pondelok:

liturgia  18:00

Utorok:

liturgia  18:00

Streda:

liturgia  18:00

Štvrtok:

liturgia  18:00

Piatok:

liturgia  18:00

Sobota:

liturgia  7:30

Nedeľa:

liturgia  7:30

liturgia  10:00

večiereň  15:00

 

Podrobnejší liturgický program - pozri:

FACEBOOK

Liturgický poriadok

Vechec

22. týždeň

27.5. - 2.6.2024

 

Pondelok:

liturgia 18:00

Utorok:

liturgia  18:00

Streda:

liturgia x x x

Štvrtok:

liturgia 18:00

Piatok:

liturgia  18:00

-----------------------

Sobota:

liturgia  x x x

Nedeľa:

liturgia  8:30

Katolícky kalendár

byzantského obradu

KALENDÁR

Zbierky

Zbierka pre potreby farnosti - Na základe uznesenia hospodárskej rady farnosti, sa bude konať zbierka pre potreby našej farnosti v pravidelných mesačných intervaloch. Keďže sa blíži sté výročie nášho chrámu (r. 2014), je potrebné zrealizovať mnohé projekty, dôležité pre skrášlenie okolia chrámu, farskej budovy a záhrady.

 

Podporný fond ABÚ - účelom zbierky je zabezpečiť riadny chod Gréckokatolíckeho arcibiskupstva Prešov a všetkých komisií zriadených pri ABÚ pre zvládnutie pastoračných aktivít v rámci kalendárneho roka a na úhradu povinného príspevku archieparchie do rozpočtu KBS. Dôvodom zbierky je tá skutočnosť, že arcibiskupstvo nedisponuje žiadnymi inými prostriedkami, ktoré by mohli finančne zabezpečiť tieto potrebné aktivity.

 

GTF PU a Katolícka univerzita - účelom zbierky je finančná pomoc na rozvoj Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity a pre potreby Katolíckej univerzity v Ružomberku, najmä na vybudovanie univerzitnej knižnice.


Boží hrob - slúži pre potreby Cirkvi vo Svätej zemi. Je to dar v prospech veriacich bratov a sestier, ktorí žijú na svätých miestach.

 

Seminár - účelom zbierky je finančne zabezpečiť riadny chod kňazského seminára. Cieľom zbierky je vykryť deficit, ktorý vzniká iba čiastočným pokrytím nákladov na prevádzku kňazského seminára z dotácie od štátu a platieb seminaristov. Je potrebné zdôrazniť, že z tejto zbierky sa nepodporujú bohoslovci ako súkromné osoby, ale financovanie seminára.


Katolícke masmédiá - účelom zbierky je finančne podporiť predovšetkým masmediálne projekty Katolíckej cirkvi na Slovensku, ktoré možno podávať na základe výzvy, ktorá je každoročne v určenom termíne uverejnená v Katolíckych médiách. Zároveň ide o podporu činnosti katolíckych médií na Slovensku, predovšetkým Rádia Lumen a TV Lux, ktoré plnia veľmi dôležitú pastoračnú a evanjelizačnú misiu. Bez podpory veriacich môžu len ťažko plniť svoje poslanie. Podotýkame, že výnos tejto zbierky pokrýva len cca 20% z povinného príspevku našej archieparchie na Rádio Lumen. Tak isto aj TV LUX potrebuje finančnú pomoc.


Cent (halier) sv. Petra - účelom zbierky je podpora charitatívnych cieľov najvyššieho veľkňaza a potrieb Svätej stolice. Dôvodom je prosba Svätého Otca vykonať túto zbierku v deň slávnosti svätých apoštolov Petra a Pavla vo všetkých katolíckych farnostiach. Zbierka umožňuje Svätému Otcovi reagovať v núdzových situáciách finančnou pomocou tým, ktorí ju akútne potrebujú, najmä obetiam vojny, útlaku, chorôb a prírodných katastrof. Je to aj jeden z prejavov spolupodieľania sa na živote univerzálnej Cirkvi a výraz jednoty so Svätým Otcom.


Svojpomocný fond pre farnosti - účelom zbierky je finančne podporovať nesolventné farnosti a pokryť aspoň z časti ich žiadosti o finančnú pomoc. Do tohto fondu farnosti okrem výnosu z tejto zbierky poukazujú aj stanovený podiel výnosu z predaja a prenájmu majetku. Je to vlastne príspevok v rámci solidarity: FARNOSTI SAMI SEBE.

 

Katechizácia a katolícke školy - účelom zbierky je pokryť nevyhnutné prevádzkové náklady a aktivity Školského úradu, Katechetického úradu a oblastných katechetických stredísk Prešovskej archieparchie a tiež finančne pomáhať cirkevným školám pri zaisťovaním náboženskej a mravnej výchovy detí a mládeže. Cirkevné školy sú založené na kresťanských princípoch. Vo svojom pôsobení zdôrazňujú prepojenie vzdelávacej a výchovnej zložky, usilujú o rozvoj žiakov a študentov nielen po intelektuálnej stránke, ale aj duchovnej.

 

Misie - účelom zbierky je podpora misijných aktivít Katolíckej cirkvi riadených Kongregáciou pre evanjelizáciu národov a podpora projektov, ktoré schváli Svätý Otec. Veľkú hodnotu majú aj modlitby, obety a láska k misiám. Ľudia z misií sa za vás denne modlia.

 

 

Termín na odoslanie výnosy zbierky na ABÚ je maximálne do 10 pracovných dní od riadneho termínu zbierky. Rozhoduje dátum pripísania prostriedkov na účet arcibiskupstva.

 

 

KONTAKT

Gréckokatolícka cirkev

Farnosť Zosnutia Presvätej Bohorodičky

Nám. P. P. Gojdiča č. 327/2

093 03 Vranov nad Topľou

- Čemerné

 

Farár a protopresbyter:

o. Peter Gavaľa


č.t.: 0910 314 342

 

Kaplán:

o. Matúš Sejka

č.t.: 0903 982 620

 

Kňaz pre nemocnicu:

o. Miroslav Janočko

0911 811 176

 

Kancelária f. ú.

Úradné hodiny: Po-Pia

Po telefonickom  dohodnutí.

 

IČO: 31952810

DIČ: 2021362387

 

Banka: VÚB a.s.

Číslo bankového účtu: IBAN

SK75 0200 0000 0018 2264 3632


E-mail:

gavala.peter@gmail.com

 

zbor@zborppgojdica.sk

zskkvv@centrum.sk


Web:

www.grkatvt.sk

www.zborppgojdica.sk

Ikona sviatku chrámu


 

Filiálka Vechec

 

Gréckokatolícky chrám

Najsvätejšieho Srdca Spasiteľa (1932)


Kto je online
Máme online 6 hostí 
Gréckokatolícka televízia LOGOS TV

Gréckokatolícky chrámový zbor bl. P. P. Gojdiča

Lurdy - on line

TV LUX

SLOVO

 

 

Medžugorje - on line

http://medjugorje.sk/media/99-online-vysielanie.html#live_slovak

Rádio Lumen

 

TK KBS

Fatima - on line